Vytyčení staveb


Co je to?

Vytyčováním staveb se rozumí přenášení vybraných prvků projektové dokumentace do terénu tak, aby stavební firma měla přesně stanovené klíčové body stavby, např. rohy základů apod.

Příklad:

Hodláte na svém pozemku postavit budovunadzemní stavba která má pevné základy spojené se zemí,
je prostorově vymezena, ohraničena obvodovými zdmi a střešní konstrukcí
. Pro stavební firmu která bude provádět realizaci stavby, budete potřebovat přesné vyznačení základních stavebních prvků (např. rohy základů) v terénu. U nás tedy objednáte vytyčení stavby v rozsahu dohodnutém se stavební firmou.
Předáte nám projektovou dokumentaci v elektronické podobě, výkres ve formátu DWG (nebo obdobném), popř. souřadnice vytyčovaných bodů určených přímo projektantem, v textovém tvaru.
Naše firma je schopna využít takřka jakýkoli podklad, není tedy nutné se tímto nějak zatěžovat! Běžné je např. odsunutí souřadnic přímo z grafické formy projektové dokumentace, pokud nelze sehnat její elektronickou verzi.
Častým postupem je také pouhé předání kontaktů na projektanta a stavební firmu. Naši pracovníci pak vše potřebné dohodnou a zajistí.

Nejčastější druhy vytyčovaných staveb:

Vytyčení staveb se neřídí žádným zvláštním předpisem (vyjma požadavků na přesnost, viz níže). Je tedy plně na dohodě se stavební firmou, popř. s vlastníkem v případě stavby svépomocí, co a jakým způsobem budete chtít vytyčit.

zobrazit podrobnější informace

Požadavky na přesnost:

Přesnost vytyčení staveb se řídí ČSN 730420 – 1 Přesnost vytyčování staveb, část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420 – 2 Přesnost vytyčování staveb, část 2: Vytyčovací odchylky.
Dále pak ČSN ISO 4463 – 1 Měřické metody ve výstavbě – vytyčování a měření, Část 1: Plánování, organizace, měřické metody a přejímací podmínky.

Způsob stabilizace vytyčovaných bodů:

Způsob stabilizace vytyčených bodů je plně na dohodě zúčastněných stran. Důležité je, aby vyhovoval požadavkům stavební firmy.
Nejčastějším způsobem je použití ocelových tyčí (roxorů), nastřelovacích hřebů, nebo dřevěných kolíků. (Podle potřeby zvýrazněné reflexní barvou a opatřené popisky stavebním fixem.)


Co budete potřebovat?

Pro geodetickou firmu:


Co dostanete?

Objednatel dostane:


Ostatní informace

Cena:

Cena za vytyčení se stanoví dle počtu vytyčených bodů. Podle dostupnosti, četnosti vytyčení a jiných okolností se snažíme cenu vždy přizpůsobit požadavkům zákazníka.
Při větším počtu vytyčovaných bodů poskytujeme slevu.
Pro zjištění ceny nás kontaktujte preferovaným způsobem, nebo zašlete žádost o cenovou nabídku na adresu zakazky@zemjes.cz.
Nebo můžete využít formulář pro rychlý dotaz, kde uveďte lokalitu a popis rozsahu vytyčení.
Nezapoměňte uvést kontaktní údaje, na které si budete přát zaslat cenovou nabídku.

Objednávka:

Pro objednání našich služeb můžete použít objednávkový formulář.

Reference:

Reference na tuto i ostatní činnosti naší firmy naleznete na této stránce.

Doplnění:

Další podrobné informace včetně odkazů na vzory potřebných dokumentů naleznete v našem průvodci.
Vysvětlení takto zvýrazněnýchnajetím myši zobrazíte krátký popisek
kliknutím přejdete na slovníček s podrobnějším vysvětlením
pojmů zobrazíte najetím myší, nebo kliknutím zobrazíte podrobnější vysvětlení výrazu ve slovníčku pojmů, včetně odkazů na stažení vzorů žádostí.

skrýt podrobnější informace